Електрокаутер и ласер

Палетата на Martin започнува со 80W апарати за монополарно сечење/коагулација и биполарна коагулација за да заврши со мултифункцуионални апарати (излезна снага 400W) кои во себе покрај овие основни функции содржат уште неколку модови на работа: Аргонски уред, биполарен TUR, биполарни ножици и пеани за слепување на ткиво и крвни садови.

Надградба и со биполарни ендоскопски инструменти за канали со дијаметар 5 и 10 мм и можност за лепење и сечење истовремено. Сите овие додатоци, за разлика од другите производители, се за повеќекратна употреба со што се остваруваат значителни заштеди.

повеќе >>>

повеќе >>>