Операциони столови

Се што може да посакатe од еден хируршки стол: Флексибилност во работата, соодветни додатоци, трајност и доверливост во работата и сето тоа за мнигу прифатливи цени ви го нуди Mediland.

Скоро сите модели имаат резервен хидраулички мод кој овозможува работа и без електрично напојување.

 • Електро-хидрауличен и рачно-хидрауличен систем за прилагодување на висина,

странична косина, заден дел, подно заклучување и должинско лизгање.

 • Должина: 207 cm
 • Ширина: 52 cm

500 XLE

Карактеристики

 • Должина: 805 cm
 • Ширина: 605 cm
 • Далечински управувач
 • Максимална тежина: 250 kg / 550 lb

600 XLE

Карактеристики

 • Должина: 875 cm
 • Ширина: 670 cm
 • Далечински управувач
 • Максимална тежина: 250 kg / 550 lb