Домино е фирма која постои веќе 22 години работејќи исклучиво во сегментот медицина : апаратура и потрошни материјали. На нашите клиенти им обезбедуваме комплетни решенија : консултација, инсталација, обука и сервис.


Во Македонија ги застапуваме следните производители :CARE FUSION (USA)

Viasys, Bird, Jaegger

 • Спирометри
 • импулсна осцилометрија
 • вентилатори (респиратори) за И.Н
 • стрес тест и метаболички тест
 • телеметриски тест за спортисти

 

CrD - Compex Reactionmeter Drenovac (Croatia)

психодијагностичка опрема

 • го утврдува времето и точноста при остварување на различни
ментални и психомоторни функции
 • перцептивни способности
 • памтење
 • мислење
 • психомоторни реакции

 

 

CARDIOLINE (Italy)

 • Стандардна и стрес ЕКГ опрема
 • АБП монитори
 • Холтери

 

CODONICS (USA)

DICOM видео печатари за два типа на медиум :

 • филм и хартија
 • CD/DVD креатори

 

CONTEC (China)

 • Монитори за И.Н
 • Стрес тест
 • Холтери
 • ЕКГ
 • аспиратори
 • О2 концентратори

 

EB Neuro (Italy)

 • ЕЕГ
 • ЕМГ

 

 

ESAOTE (Italy)

 • Црно бела/Колор-Доплер ултразвучна дијагностика
 • специјализирани МР за ортопедија
 • неврологија
 • реуматологија

 

HUNTLEIGH DIAGNOSTICS (UK)

 • Периферен Доплер
 • CTG
 • плетизмографија

 

LESSA (Spain)

 • Термална хартија за ЕКГ апарати и видео принтери

 

MALTRON (UK)

 • Анализатори на човечко ткиво

 

MARTIN (Germany)

 • Хируршки инструменти
 • електро хируршки инструменти
 • сетови за минимална инвазивна хирургија
 • ламби за операциони сали
 • YAG-ласери
 • инструменти и прибор за максилофацијална хирургија

 

MEDILAND (Taiwan)

 • Операциони столови

 

MEDISPEC (Israel)

 • ESWL за урологија,ортопедија и кардио третмани

 

MES (Israel)

 • Анализатори на семена течност

 

NATUS (USA)

 • ЕЕГ
 • ЕМГ

 

TERARECON (USA)

 • Екстремно брзи CT / MRI PACS

реконструкторски сервери и работни станици

 

ZIMMER (Germany)

Апарати за физкална терапија :

 • галванска
 • вакуум
 • ултразвук
 • кратки бранови
 • крио терапија

 

3B SCIENTIFIC (Germany)

 • Кукли и модели за едукација и вежби

ДОМИНО Домино домино Медицинска опрема Медицински апарати Domino Medicinska oprema Medicinski aparati